Текущее время

 

 

Дэвіз:

“Ад лёсу падарункаў не чакаць,

У сілы свае верыць і перамагаць!

 

ПАЛАЖЭННЕ аб навуковым таварыстве вучняў “Шлях у навуку”

ПАЛАЖЭННЕ

 аб навуковым таварыстве вучняў “Шлях у навуку” дзяржаўнай установы адукацыі “Палачанская сярэдняя школа Маладзечанскага раёна”

 

1. Агульныя палажэнні

Навуковае таварыства вучняў (НТВ) – добраахвотнае творчае фарміраванне навучэнцаў, якія імкнуцца ўдасканальваць свае веды ў вызначанай вобласці навукі, тэхнікі, развіваць свой інтэлект, набываць уменні навыкі навукова-даследчай і даследчай дзейнасці пад кіраўніцтвам педагогаў. У сваёй дзейнасці НТВ кіруецца Статутам установы адукацыі і дадзеным Палажэннем.

Навуковае таварыства вучняў мае сваю назву, эмблему, дэвіз.

Пасяджэнні секцый НТВ праводзяцца адзін раз у чвэрць.

Вынікі работы НТВ асвятляюцца на навукова-практычных канферэнцыях вучняў.

 

2. Мэты НТВ

Расшырэнне кругагляду вучняў.

Удасканаленне навыкаў самастойнай працы, павышэнне ведаў эрудыцыі ў пэўных галінах навукі.

Арганізацыя навукова-даследчай дзейнасці вучняў для ўдасканалення працэсу навучання і прафарыентацыі.

Выяўленне найбольш таленавітых вучняў у розных галінах навукі, развіццё творчых здольнасцей навучэнцаў.

 

3. Задачы НТВ

Фарміраваць у вучняў цікавасць да даследчай  дзейнасці.

Фарміраваць у вучняў уменні арыентавацца ў інфармацыйнай прасторы.

Развіваць пазнавальную актыўнасць і творчыя здольнасці.

Знаёміць вучняў  з метадамі і прыёмамі навуковага пошуку.

Садзейнічаць авалоданню вучнямі мастацтвам дыскусіі, выступлення перад аўдыторыяй з дакладамі.

Садзейнічаць прафесійнаму самавызначэнню вучняў.

 

4. Асноўныя накірункі работы НТВ

Складанне праграм, распрацоўка праектаў і  тэм даследаванняў.

Выкананне заказаў устаноў і арганізацый.

Удзел у алімпіядах, конкурсах, турнірах, выставах.

Правядзенне семінараў, дыскусій, навукова-практычных канферэнцый.

Выступленні з лекцыямі, дакладамі, паведамленнямі, творчымі справаздачамі.

Сустрэчы з вучонымі, супрацоўнікамі музеяў, архіваў.

Рэалізацыя інавацыйнага праекта “Внедрение модели устноисторических исследований родного края как средство формирования социально-гражданских компетенций учащихся”.

Арганізацыя насценнага друку, публікацыі ў сродках масавай інфармацыі.

Складанне камп’ютарных вучэбных праграм, мультымедыйных прэзентацый, электронных вучэбных дапаможнікаў.

 

5. Кіруючыя органы НТВ

Вышэйшым органам НТВ з’яўляецца сход усіх членаў таварыства, які праводзіцца два разы ў год. На першым сходзе зацвярджаецца Савет таварыства, у які ўваходзіць прадстаўнік ад кожнай секцыі, вызначаюцца задачы на бягучы навучальны год, зацвярджаецца план работы таварыства. На заключным сходзе падводзяцца вынікі работы за справаздачны перыяд, вызначаюцца задачы і накірункі дзейнасці таварыства на наступны навучальны год.

У перыяд паміж сходамі дзейнасцю НТВ кіруе Савет, які выбіраецца агульным сходам на адзін год. Са свайго складу Савет выбірае старшыню і сакратара. Савет НТВ вырашае арганізацыйныя пытанні, аказвае дапамогу навуковым кіраўнікам і кансультантам у рабоце па правядзенні канферэнцый, выстаў, экспедыцый, сходаў, узаемадзейнічае з Саветам НТВ другіх школ.

Пасяджэнне савета НТВ праходзіць не менш чым тры разы на год, заняткі ў секцыях – не менш чым раз месяц.

Курыруе работу НТВ намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце.

 

6. Структура НТВ

Таварыства ўключае ў сябе творчыя групы вучняў, аб’яднаных у секцыі па розных абласцях ведаў. Секцыі аб’ядноўваюцца ў аддзелы.

 

7. Удзельнікі НТВ

Членамі НТВ з’яўляюцца вучні 3 – 11 класаў, якія выказалі жаданне актыўна ўдзельнічаць у рабоце адной з секцый таварыства.

Прыём у НТВ ажыццяўляецца на аснове вуснай заявы прэтэндэнта.

Члены НТВ маюць права:

 • выбіраць і быць выбранымі ў савет НТВ;
 • выбіраць тэму ў адпаведнасці са сваімі інтарэсамі;
 • выкарыстоўваць для выканання даследавання матэрыяльна-тэхнічную і інфармацыйна-даведачную базу школы;
 • атрымліваць рэгулярную метадычную і арганізацыйную дапамогу ад кіраўнікоў і навуковых кансультантаў;
 • свабодна выкарыстоўваць уласныя вынікі даследчай дзейнасці ў адпаведнасці з аўтарскім правам;
 • прадстаўляць вынікі выканання вучнёўскай даследчай работы для атрымання адзнакі па адпаведным прадмеце, а таксама прадстаўляць да абароны даследчую работу па выніковай атэстацыі ў выпускных класах.

Кожны член НТВ павінен прытрымлівацца графіка работы ў адпаведнасці з рабочай праграмай даследавання.

Кожны член НТВ нясе адказнасць за поўнае захаванне і беражлівае выкарыстанне матэрыяльных рэсурсаў і даведачна-інфармацыйных матэрыялаў школы, а таксама дапаможных устаноў (бібліятэк, музеяў, архіваў і г.д.).

 

8. Матэрыяльная база

Матэрыяльная база таварыства фарміруецца з уласных сродкаў установы адукацыі.

Члены НТВ маюць права выкарыстоўваць матэрыяльную базу ўстановы адукацыі для правядзення сваіх даследаванняў.

 

9. Узроўні арганізацыі даследчай дзейнасці

Першы ўзровень – узровень асобных педагогаў. Творчыя і даследчыя задачы вучням ставяцца асобнымі педагогамі ў ініцыятыўным парадку з мэтай навучання тэхналогіі правядзення назіранняў і доследаў. Пачынаюцца з малодшых класаў падчас правядзення факультатыўных заняткаў.

Другі ўзровень – даследчая работа на ўзроўні навукова-даследчага таварыства школы. Фарміруе цэласнае ўспрыманне розных узроўняў праяўлення экалагічных праблем. Вучні ўдзельнічаюць у конкурсе даследчых работ (канферэнцыі) установы адукацыі.

Трэці ўзровень – да сістэмы даследчай дзейнасці далучаюцца навуковыя ўстановы, якія забяспечваюць навукова-метадычнае кіраўніцтва.

Чацвёрты ўзровень – сумесная даследчая дзейнасць некалькіх устаноў адукацыі. Магчыма ўтварэнне міжшкольных НДТ.

свернуть

СТРУКТУРА навуковага таварыства вучняў

 

 

Кіраўнік навуковага таварыства вучняў – Мяцельскі Юрый Міхайлавіч, настаўнік геаграфіі                                                                                             (кваліфікацыйнай катэгорыі “настаўнік-метадыст”).

 

Савет НТВ

Старшыня Савета НТВВайнбергер Кірыл, вучань 11 класа

Сакратар Савета НТВДурко Паліна, вучаніца 8 класа

Члены Савета НТВ:

 1. Юрэцкая Дар’я, вучаніца 9 “А” класа
 2. Фалей Вікторыя, вучаніца 9 “Б” класа
 3. Фалей Павел, вучань 9 “А” класа
 4. Кулеш Ксенія, вучаніца 7 класа

 

Кіраўнікі прадметных секцый

Секцыя дакладных навук – Гурыновіч В.М., настаўнік матэматыкі.

Секцыя прыродазнаўчых і грамадскіх навук – Мяцельскі Ю.М., настаўнік геаграфіі і біялогіі.

Секцыя філалагічных навук – Ліхтаровіч Ж.А., настаўнік беларускай мовы і літаратуры.

Секцыя пачатковых класаў – Зара В.В., настаўнік пачатковых класаў.

свернуть

СПІС вучняў навуковага таварыства “Шлях у навуку”

у 2021/2022 навучальным годзе

 1. Казлоў Мікіта – вучань 2 класа;
 2. Глінская Ганна – вучаніца 2 класа;
 3. Роўда Васіліна – вучаніца 2 класа;
 4. Прыгодскі Раман – вучань 3 класа;
 5. Бабёр Іван – вучань 4 класа;
 6. Вайнбергер Багдана – вучаніца 4 класа;
 7. Казакова Марыя – вучаніца 5 класа;
 8. Кручынская Уладзіслава – вучаніца 5 класа;
 9. Дурко Ксенія – вучаніца 6 класа;
 10. Кулеш Ксенія – вучаніца 7 класа;
 11. Дурко Паліна – вучаніца 8 класа;
 12. Фалей Павел – вучань 9 “А” класа;
 13. Юрэцкая Дар’я – вучаніца 9 “А” класа;
 14. Божка Міхаіл – вучань 9 “А” класа;
 15. Фалей Вікторыя – вучаніца 9 “Б” класа;
 16. Вайнбергер Кірыл – вучань 11 класа;
 17. Віткоўскі Дзяніс – вучань 11 класа.
свернуть

Агульнае планаванне работы НТВ

СПРАВАЗДАЧА аб рабоце школьнага навуковага таварыства вучняў “Шлях у навуку”