Текущее время

беларуская мова 10

Щуцкая Светлана Ивановна (профиль)

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Дзеяслоў, яго граматычныя прыметы

§37-38,с.196-202

§37-38,пр.319

24.04

Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова. Дзеепрыслоўе як асобая форма дзеяслова.

§39-40,с.202-209

пр.332

01.05

Сачыненне “Беларусі маёй васількова-зялёная карта”

 

Напісаць сачыненне ў рабочым сшытку

05.05

Кантрольны пераказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопадова Наталья Ивановна (базовый)

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі  як асобыя формы дзеяслова. Утварэнне, ужыванне  і правапіс дзеепрыметнікаў

Работа ў парах  на падставе практ. 325(выступленне-абарона), практ.326., практ 327

 Параграфы  39-40, с.202 -210, практ.331 або 332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

беларуская літаратура 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

У. Караткевіч “Каласы пад сярпом тваім”

 

прачытаць раман

05.05

А. Макаёнак “Зацюканы апостал”

 

прачытаць п`есу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

руская мова 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

руская літаратура 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

25.04

А.П.Чехов. Рассказ

“Человек в футляре”.

 Понятие о подтексте.

Знакомство с  новым для учащихся А.Чеховым, который перестал смеяться и заплакал

 

Прочитать рассказ “Попрыгунья”.Определить, какой подтекст скрыт в его названии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

матэматыка 10

Гуринович Ольга Михайловна

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Вугал паміж прамой і плоскасцю. Рашэнне задач

 

§ 3, р. 3, № 407, 408

22.04

Ступень з рэчаісным паказчыкам

п. 2.1, № 2.4, 2.5 (няцотныя)

п. 2.1, № 2.6(2,4), 2.7 (2,4,6), 2.9 (1)

23.04

Кантрольная работа

 

 

24.04

Двухгранны вугал. Лінейны вугал двухграннага вугла

с. 139-141, § 4, п. 1.2, № 415

р.3, § 4, п. 1,2, № 416-417

29.04

Ступенная функцыя (паказчык дадатны)

п. 1.11, № 1.194 (няц)

 

29.04

Ступенная функцыя (паказчык адмоўны)

п. 1.12

п. 1.11, № 1.194 (5,6), 1.208(2,3), п. 1.12, № 1.217 (3,4)

30.04

Лінейны вугал двухграннага вугла

Р.З. § 4, п. 2, № 418 

§ 4, п. 2, № 419, 420 

01.05

Вугал паміж пласкасцямі

Р.3, § 4, п. 3

Р.3, § 4, п. 3, № 422, 423

01.05

Уласцівасці ступеннай функцыі (паказчык адмоўны)

П. 1.12, № 1.210 (цотныя)

П. 1.12, № 1.210 (няцотныя), 1.225

05.05

Вугал паміж плоскацямі

§ 4, п. 3,№ 424, 426

§ 4, п. 3,№ 427, 428

06.05

Ірацыянальныя ўраўненні. Рашэнне ірацыянальных ураўненняў спосабам замены зыходнага ўраўнення яго вынікам

п. 1.13, № 1.235-1.237 (няцотныя)

п. 1.13, № 1.236(2,4), 1.237 (2,4,6)

 

 

 

 

 

Завацкая Людмила Николаевна

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

20.04

Корань n-ай ступені з ліку а

Падручнік 11 класа, П.1.2, разабраць тэму і выканаць заданні 1.27 (няцотныя), 1.309няцотныя)

П.1.2, №1.27(2,4,6), 1.30 (2.4)

21.04

Двухгранны вугал

§4, раздзел 3, п.1,2, разабраць задачы ў параграфе

§4, раздзел 3, п.1,2, №415, 418

23.04

Асноўныя ўласцівасці кораня n-ай ступені

Падручнік 11 класа, П.1.2, 1.3, №1.60, 1.61(1), 1.68 (няцотныя)

П.1.2, 1.3, №1.61(2), 1.68 (2,4,6)

24.04

Пераўтварэнне выразаў, якія змяшчаюць карані n-ай ступені

П. 1.4, 1.5, разабраць пункты, выпісаць асноўныя тоеснасці, выканаць заданні №1.76 (няцотныя), 1.79 (няцотныя)1.86 (1,3),

П.1.4,1.5, №1.76 (2,4), 1.79(2,4)

30.04

Ступень з рацыянальным паказчыкам

П.1.8, падручнік 11 класа, выпісаць асноўныя ўласцівасці, №1.134 (няц), 1.138(няц)

П.1.8, № 1.134(2,4), 1.138(2,4)

01.05

Уласцівасці ступені з рацыянальным паказчыкам

П.1.9, падручнік 11 класа, выпісаць асноўныя ўласцівасці

П.1.9, № 1.140 (2,4,6)

04.05

Уласцівасці
(павышаны ўзровень)

п. 1.11 - 1.12, № 1.209, 1.211

п. 1.11 - 1.12, № 1.227, 1.228, 1.231 (няцотныя)

04.05

Уласцівасці ступені з рацыянальным паказчыкам

П.1.9, падручнік 11 класа, выпісаць асноўныя ўласцівасці

П.1.9, № 1.149(2,4,6), 1.150 (2,4,6)

05.05

Вугал паміж плоскасцямі

§4, р.3, п.3, с.141 – 145

§4, р.3, п.3, №429

07.05

Пераўтварэнне выразаў, якія змяшчаюць ступені з рацыянальным паказчыкам

П.1.9, падручнік 11 класа, выпісаць асноўныя ўласцівасці

П.1.9, !.153(2,4), 1.157(2,4,6)

08.05

Ступенная функцыя з рацыяльным паказчыкам, уласцівасці і графік ступеннай функцыі

П.11, падручнік 11 класа, разабраць уласцівасці

П.1.11, №1.192(2), 1.195(цотныя)

 

 

 

 
свернуть

нямецкая мова 10

Ількевіч Ніна Міхайлаўна

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

20.04

Валанцерскі рух. Асобныя выпадкі утварэння множнага ліку

фарзац падручніка (правіла), с. 282 - 283, пр. 1а,в, 2,3 (вусна)

вывучыць граматычныя правілы "Асобныя выпадкі ўтварэння множнага ліку" (фарзац падручніка)

21.04

Вясковая і гарадская моладзь. Чытанне

с. 218, с. 182-183 № 1а,в,с

замацаванне матэрыяла урока (с. 218 (словы) або с. 182-183 № 1а,в,с, пр. 1а, с. 182 (вывучыць)

23.04

 

Cтр.186-188, пр.b,c,d

 

Cтр. 188, пр. е, (пiсьмова адказаць на пытаннe “Wie finden Sie  die Jugend von heute?» з дапамогай таблiцы)

25.04

 

 

Стр. 188,пр. 4f (пiсьмова, напiсаць аб сабе «У 16 год я…»)

04.05

Навуковыя дасягненнi i iх  роля. Чытанне

 

Фарзац падручнiка

(часов.формы залежнага стану)

05.05

Прагрэс – што гэта? Гаварэнне

 

Фарзац падручнiка

(часов.формы залежнага стану - усе), стр. 284-285,пр.2,3.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

грамадазнаўства 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

(рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

20.04

Навука 

 

ᶳ 20, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 105-111

25.04

Рэлігія. Роля рэлігіі ў сучасным свеце    

 

ᶳ 21, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 112-117

04.05

Філасофія 

 

ᶳ 22, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 118-123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

сусветная гісторыя 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны 

 

ᶳ 25, пыт. 1-5

05.05

Карэнны пералом у ходзе Вялікай Айчыннай  і Другой сусветнай войнаў

 

ᶳ 26 , пыт 1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

гісторыя Беларусі 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

(рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

22.04

Разгортванне барацьбы супраць акупантаў 

 

ᶳ 24, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 91-94

29.04

Пашырэнне руху супраціўлення 

 

ᶳ 25, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 95-97 

06.05

Вызвалене БССР ад германскіх захопнікаў

 

ᶳ 26 выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 98-100  ( рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

геаграфія 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

https://yuramet.blogspot.com/

Домашнее задание

21.04

Беларусь на палітычнай карце свету. Месца краіны ў міжнародным падзеле працы.

 

§ 55-57

24.04

Геаграфія інвестыцыйнай дзейнасці.

https://clck.ru/N6uhM

Практ. работа №10

§ 56

01.05

Брэсцкая вобласць

https://drive.google.com/drive/my-drive

https://learningapps.org/11563191

§ 58, п.1-2, с. 274

05.05

Віцебская вобласць

https://clck.ru/NHj5o

 

§ 59, п. 1-4, с. 279

 

08.05

Гомельская  вобласць

https://clck.ru/NKRXD

 

https://clck.ru/NKRYn

 

§ 60, п. 1-4, с. 283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

біялогія 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

23.04

Храмасомная тэорыя спадчыннасці

 

§ 44, № 5,6

24.04

Генэтыка полу

 

§ 45, № 5

30.04

Пр. р. № 7 "Рашэнне задач на наследаванне прызнакаў счэпленых з полам"

 

 

01.05

Зменлівасць арганізмаў і яе тыпы

 

§ 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

фізіка 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

23.04

Сіла Лорэнца. Рух зараджаных часціц у магнітным полі. Рашэнне задач

§ 32, практ. 23 (1,2)

https://youtu.be/MsMjOHwBx6Q

https://youtu.be/-NvG0f9pLN8

Відэаўрок

Тэорыя да ўроку

Рашыце прапанаваныя задачы

 

практ.23 (3,4)

24.04

Магнітны паток. Самастойная работа.

§ 33, с.232,233, практ. 21(1,2), практ. 22 (3,4), практ. 23 (5)

https://youtu.be/IMkyTIDGG08

Паглядзіце матэрыял да ўроку

 

практ. 24 (1,2)

30.04

З'ява электрамагнітнай індукцыі. Правіла Ленца

https://youtu.be/IMkyTIDGG08

Паглядзіце матэрыял да ўроку

Па матэрыялу да ўроку зрабіце канспект

 

§ 33, с. 233-237

№ 976, 978, 980 з зборніка 

01.05

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме "Магнітнае поле. Электрамагнітная індукцыя"

Закон Ампера: (https://youtu.be/KyIvCiEJLQQ

https://youtu.be/5C77SgpomfQВидеоурок, Теория к уроку)

рашыць пробны варыянт 

https://drive.google.com/file/d/1oxaXPTUBcS882Bl4Bm1BtVA7dBjmAdr8/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

хімія 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

23.04

Дыцукрыда. Цукроза

 

§ 46, № 4,6

30.04

Цэлюлоза

 

§ 49, § 50, с. 231, № 5

04.05 Аміны с. 236, № 4 § 51, № 6, 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

інфарматыка 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

(рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

22.04

Структараванне тэкставых мадэлей з выкарыстаннем стыляў, генерацыя зместу

с. 122 - 125 (рабочы сшытак)

с. 125 (рабочы сшытак)

29.04

Выкарыстанне інструментаў таблічнага працэсара для рэалізацыі і даследавання мадэлей з розных прадметных галін

с. 126 (1,2,3)

с. 129 (4)

06.05

Выкарыстанне інструментаў таблічнага працэсара для рэалізацыі і даследавання мадэлей з розных прадметных галін

с. 130 (1), с. 132 (1)

с. 131(2)

13.05

Выкарыстанне інструментаў таблічнага працэсара для рэалізацыі і даследавання мадэлей з розных прадметных галін

с. 134 (2,3)

с. 137 (5)

да 14.05 выслаць выкананыя заданні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

працоўнае навучанне 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

22.04

Падрыхтоўка публікацый візітоўкі, запрашэння з дапамогай MS Publisher.

Асноўныя паняцці СКБД MS Access. Стварэнне табліц у рэжыме канструктара і з дапамогай Майстра табліц.

Выкарыстанне розных тыпаў дадзеных. Стварэнне запытаў, справаздач, выснова на друк (БД "Адлегласць да Мінска").

видеоуроки:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3t7ShKrK61o&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=P0gr9PP-CXY&feature=emb_logo

https://vse-kursy.com/onlain/1192-publisher-dlya-nachinayuschih.html

 

https://www.youtube.com/channel/UC_7MFrFsvQZjzgay_gtItYw

24.04

Кантрольная работа «Microsoft Publisher»

Стварэнне, рэдагаванне, анімацыя і настройка дэманстрацыя прэзентацыі ў асяроддзі MS PowerPoint
(9 траўня)

Друк слайдаў і каментароў. Уключэнне элементаў мультымедыя ў прэзентацыі

видеоуроки: 

Просмотреть уроки можно на youtube название видео - Видео уроки PowerPoint 2013/2016. Базовый курс (45 бесплатных видеоуроков) https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=f2q2YW9lNxQ
(ознакомиться с содержанием видеоуроков можно тут https://www.skill.im/powerpointbas/)

29.04

Роля і значэнне дакументацыйнага, інфармацыйнага і арганізацыйнага абслугоўвання. Кваліфікацыйная характарыстыка сакратара. Гісторыя і арганізацыя справаводства. Роля сакратара

Арганізацыя рабочага месца сакратара.

Работа сакратара ў прыёмнай

 

01.05

Кантрольная работа «Кампутарныя прэзентацыі»

Вядзенне тэлефонных перагавораў дзелавога характару. Падрыхтоўка камандзіровак кіраўніка. 

Арганізацыя правядзення нарад, пасяджэнняў.

 

06.05

 

Планаванне рабочага часу сакратара.

Арганізацыя прыёму наведвальнікаў

Арганізацыя дакументаабароту

 

08.05

Наменклатура спраў. Фарміраванне і афармленне спраў

Экспертыза каштоўнасці дакументаў. Падрыхтоўка спраў да перадачы на архіўнае захоўванне і вылучэнне да знішчэння

Работа з дакументамі па асабістым складзе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

дапрызыўная падрыхтоўка 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

медыцынская падрыхтоўка 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

гадзіна здароўя і спорту 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

фізічная культура і здароўе 10

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть