Текущее время

беларуская мова 8

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

20.04

Адасобленыя дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні

§47,с. 226-231

§47, пр.335

23.04

Сказы з адасобленымі прыдаткамі, знакі прыпынку

с.231-237

§48,пр.338

25.04

Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, знакі прыпынку

с.237-239

§49,пр.346

30.04

Сказы з адасобленымі акалічнасцямі

§50,с.239-244

пр.355,с.244

04.05

Пераклад тэксту з рускай мовы на беларускую

 

Дапісаць пераклад пр.162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

беларуская літаратура 8

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

23.04

 А. Куляшоў “Маці”. Адлюстраванне трагізму падзей Вялікай Айчыннай вайны ў баладзе

с.232-234

Выразна чытаць, адказваць на пытанні

30.04

К. Крапіва “Ганарысты Парсюк”, “Дыпламаваны Баран”

 

с.236-239

 Вывучыць байку “Дыпламаваны Баран” на памяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

руская мова 8

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Знаки препинания в предложениях, имеющих оборот с как

§ 38, упр. 346

§ 38, с.193-198 упр. 344

22.04

Обособленные члены предложения со значением уточнения и пояснения

§ 39, упр. 353(у), 355 (п), 358(у)

§ 39, с. 202-206,  упр. 359

29.04

Присоединительные члены предложения

§ 39, с. 207, упр. 363

§ 39, с. 207, упр. 364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

руская літаратура 8

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

20.04

Литература 20 века. Лирика Е.Евтушенко, Р. Рождественского

с. 241-251

Стихотворение наизусть (по выбору)

22.04

Н.Рубцов. Красота и глубина поэтического мира

с. 252 -254, вопросы и задания к стихотворению "Русский огонек"

с. 254-255, выразительное чтение, ответить на вопросы 1-5

29.04

Вн. Чтение. 

Память о войне. К. Воробьев. "Гуси-лебеди"

Ю. Казаков. "Голубое и зеленое",
с. 256-280,
з. 1-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

матэматыка 8

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

20.04

Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей

§16, заданне №3.200 (а,б,в) (у падручніку прадстаўлены алгарытм рашэння сістэм і сукупнасцей квадратных няроўнасцей)

§16, №3.218

21.04

Датычная да акружнасці

§25, запісаць кароткі канспект, выканаць № 352

§25, №351, 354 (б)

22.04

Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей

§16, заданне №3.202 (а,б), 3.204 (а,б) (за дапамогай звяртайцеся да алгарытму рашэння)

§16, №3.220

23.04

Датычная да акружнасці

§25, № 353(а,б), 354 (а)

§25, №355

24.04

Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей

§16, заданне №3.213 (а,б), 3.215 (а) (за дапамогай звяртайцеся да алгарытму рашэння)

§16, №3.228

29.04

Самастойная работа “Сукупнасці і сістэмы квадратных ураўненняў”

 

§16, №3.231

30.04

Узаемнае размяшчэнне акружнасцей

§26, тэст 1, 2, разгледзіць задачы 1 – 3, у параграфе

§26, №366 (в), 368

01.05

Уласцівасці і графік функцыі 

§17,  запісаць уласцівасці функцыі, №4.5, 4.6

§17, №4.28, 4.29

04.05

Уласцівасці і графік функцыі

§17,  уважліва прачытаць параграф, разабрацца з прыкладамі

§17, №4.31, 4.33 (а)

05.05

Цэнтральны і ўпісаны вуглы

§27, разабраць задачы ў параграфе

§27, №382(в,г), 387

06.05

Уласцівасці і графік функцыі

§18, разабраць прыклады ў параграфе

§18, №4.56, 4.58

07.05

Вуглы, утвораныя хордамі, сякучымі і датычнымі

§28, тэст 1, 2

§28, №401 (в), 402(в)

08.05

Уласцівасці і графік функцыі

§18

§18, №4.57, 4.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

нямецкая мова 8

Рамашка Рыма Аляксандраўна

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Германія - краіна, дзе шмат чытаюць. Маналагічнае маўленне

 

пр. 6 (б), с. 181 

22.04

Беларуская літаратура ўчора і сёння. Чытанне. Мой любімы беларускі пісьменнік. Пісьмовае маўленне

 

пр. с, с.182

24.04

Класікі нямецкай літаратуры і іх творы. Класікі беларускай  літаратуры і іх творы. Пісьмовае маўленне

 

пр. 7 b, с. 183

29.04

Класiкi беларускай лiтаратуры i iх творы. Пiсьмовае маўленне

 

Стр. 190-191, пр. е,f (пераклад верша)

01.05

Літаратура на ўроку. Розныя жанры літаратуры. Чытанне

 

пр. с (І), с. 184

05.05

Мой любімы пісьменнік. Мая любімая кніга. Дыялагічнае маўленне

 

пр. 1с, с. 184

06.05

Нацыянальная кухня. Успрыманне і разуменне маўлення на слых

 

пр. с, с. 216, вывучыць 10 слоў (с. 250-251)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ількевіч Ніна Міхайлаўна

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Беларуская літаратура ўчора і сёння. Чытанне

с. 190 № е

с. 187 №3в (чытаць, пераклад)

22.04

Класiкi беларускай лiтаратуры i iх творы. Пiсьмовае  маӯленне

Стр.187. пр. b,

 Стр. 188, 4b ,5b.

Стр. 189, пр. d,

6B5d- cлухаць запiс дыска да падручнiка, чытаць, задаць 5 пытанняў да тэкста пiсьмова;

24.04

Класiкi нямецкай лiтаратуры i iх творы. Успрыманне i разуменне  маўлення на слых

Cтр.192-193, пр.а

 

Cтр. 192-193, пр. 7а, (тэкст па выбару прапрацаваць, скласцi сiнквейн з галоўным словам Я. Колас, або М. Багдановiч пiсьмова)

30.04

З гiсторыi кнiгадрукавання. Чытанне

 

Cтр. 201, пр. bc(вусна)

d(пiсьмова)

05.05

Першы беларускi кнiгадрукар. Гаварэнне

 

Стр. 200, пр.g

06.05

Лiтаратура на ўроку. Успрыманне i разуменне маўлення на слых

 

Стр. 205-206, пр.bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

сусветная гісторыя 8

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Індыя.  Мусульманскі свет

 

ᶳ 26,27, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 96-100 і  100- 103 ( рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

05.05

Тэрытарыяльны падзел Афрыкі ў ХІХ ст 

 

ᶳ 28 выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 103-105  ( рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

гісторыя Беларусі 8

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

(рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

24.04

Падзеі Першай сусветнай вайны на беларускіх землях 

 

ᶳ 27, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст. 65-68

01.05

Падзеі Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. у Беларусі. Абвастрэнне палітычнай сітуацыі ў Беларусі вясной – летам 1917г.

 

ᶳ 28, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 68-70  

08.05

Абагульненне па раздзеле ІІ

выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 70-72  ( рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

геаграфія 8

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

https://yuramet.blogspot.com/

Домашнее задание

21.04

Паўночная і Цэнтральная Амерыка

Выканаць заданні на контурнай карце, с. 40

§ 46, п.1-5

24.04

Злучаныя Штаты Амерыкі

https://clck.ru/N6ueJ

Выканаць заданні на контурнай карце, с. 41

§ 47, п.1-5

05.05

Канада

Выканаць практ. работу № 7

https://clck.ru/NHjr2

 

 

§ 48, п.1-5, с. 210

08.05

Краіны Цэнтральнай Амерыкі. Мексіка

 

§ 49, п. 1-4, с. 213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

біялогія 8

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС «БИОЛОГИЯ. 8 КЛАСС»:
http://biologia8.adu.by/book/1/index.html

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

22.04

Нервовая сістэма, органы пачуццяў млекакормячых

 

§ 53

23.04

Размнажэнне і развіцце млекакормячых

 

§ 54, пыт. 1-5

29.04

Разнастайнасць млекакормячых

 

§ 55,56

30.04

Драпежныя млекакормячыя. Капытныя млекакормячыя.

 

§ 57,58

06.05

Марскія млекакормячыя

 

§ 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

фізіка 8

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

(рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

21.04

Рашэнне задач па тэме "Узаемадзеянне магнітаў. Магнітнае поле"

практ. 20 (1-6)

с. 54 (запоўніць табліцу) ( рабочы сшытак)

24.04

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме "Электрамагнітныя з"явы". Самастойная работа

 

с. 57, 58 (рабочы сшытак)

Выкананыя заданні па тэме "Электрамагнітныя з'явы прыслаць да 04.05"

01.05

Крыніцы святла. Скорасць святла. Прамалінейнасць распаўсюджвання святла

§32,33, мал. 226-229 перанесці ў сшытак, выканаць пр. 21(1,2,4,5), праглядзець тэорыю

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3007/start/

Видеоурок

Теория к уроку

Рашыць задачы № 549, 551, 557, 555, 556, 562, 564 з зборніка

§32, № 550, 552, выканаць практыкаванне на класіфікацыю
§ 33, пр. 21 (1, 3), падрыхтавацца да тэсту

(прыслаць да 06.05)

05.05

Адбіццё святла. Люстры. Відарыс у плоскім люстры

§34, прыклад рашэння задачы с.134, выканаць пр.22 (2,3,4) вусна, пр.22(1,5,6) пісьмова, https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/start/

Видеоурок 1 

Видеоурок 2

Теория к уроку

Рашыць задачы № 587, 593, 605 з зборніка

§35, краткі канспект

§34,пр.22(1,2),№636 
§35, пр. 23 (1, 5)

(прыслаць да 08.05)

08.05

Рашэнне задач па тэме "Прамалінейнасць распаўсюджвання святла. Адбіцце святла"

Рашыць задачы No 561, 563, 579, 561, 563, 592, 579, 621 з зборніка

 №  617, 622, 619 з зборніка

(прыслаць да 12.05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

хімія 8

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

23.04

Абагульненне ведаў па тэме "Хімічная сувязь"

 

паўтарыць § 37-39

30.04

Растворы. Вада - універсальны растваральнік

с. 209, № 1, 4, 6

§ 41

04.05

Характарыстыкі растваральнасці рэчываў

с. 214, № 2

§ 48, № 5, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

інфарматыка 8

Электронное приложение к учебному пособию «Информатика» для 8 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения  авторов В. М. Котова, А. И. Лапо, Ю. А. Быкадорова, Е. Н. Войтехович:
http://informatika8.adu.by/#_about

 

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

Выкананне практычных заданняў па тэмах урокаў:

1. Чытаць:

Занятие_Word (правила набора текста).doc 

Правила №1 НАБОРА WORD.doc

Lab_Word (правила набора текста).doc

Правила №2 НАБОРА WORD.doc

2. Выканаць:

4 Lab_word_Редактирование.doc

5 Lab_word_Форматирование.doc

6 Lab_word_Работа с фрагментами текста.doc

7 lab_word_Проверка правописания.doc

8 Lab_word_Списки.doc

9 Lab_word_Работа с таблицами.doc

10 Lab_word_Рисование - формулы.doc

11 Lab_word_АВТОФИГУРЫ.doc

24.04

Спісы

видеоуроки:

https://www.youtube.com/watch?v=fysN2zBUNIE&feature=emb_logo

§ 21.1, п. 1 - 3

01.05

Калонкі

видеоуроки:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=g2R0XLi8xVs&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=kV6Ic2flrSA&feature=emb_logo

§ 21.2, п. 4

08.05

Табліцы

видеоуроки:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=uzzfY1e5ii0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=DtSfd__S3HU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=N_LDd6NbQkk

§ 22, п. 1 - 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

мастацтва 8

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

працоўнае навучанне 8

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

гадзіна здароўя і спорту 8

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

фізічная культура і здароўе 8

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть