Текущее время

беларуская мова 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

20.04

Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі

§35,с.164-167

§35,пр.254

22.04

Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх правапіс

§36,с.167-171

§36, пр.258

25.04

Злучнік як службовая часціна мовы, простыя і састаўныя злучнікі, іх ужыванне

§38-39,с.181-190

§38-39,пр.282

29.04

Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі

§40

§40,с.193 пр.290

04.05

Часціца як службовая часціна мовы

§43-44,с.212-218

§43-44, пр.320

06.05

Правапіс часціц

§45,с.220-223

§45, пр.330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

беларуская літаратура 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

20.04

М. Лупсякоў “Мэры Кэт”. Вобраз галоўнага героя

с.145-158

Вывучыць урывак на памяць

22.04

Дадатковае чытанне. Алена Васілевіч “Горкі ліпавы мёд”

 

Прачытаць апавяданне

25.04

З. Бядуля “Шчасце не ў золаце”

с.162-163

с.162-163, пераказ блізкі да тэксту

29.04

Цётка “Шануйце роднае слова”

с.168-171

Адказаць на пытанні с. 171-172

04.05

У. Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”

с.172-177

Адказаць на пытанні с. 177

06.05

У. Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”

с.173-181

Адказаць на пытанні с. 181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

руская мова 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Слитное и раздельное написание наречий

Работа  с таблицей на основании материала параграфа 50, упр.388, 389(письменно), упр. 390 (устно)

Параграф 50, стр .211, упр.391.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

руская літаратура 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

матэматыка 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Абагульненне і сістэматызацыя вучэбнага матэрыялу па тэме "Сума вуглоў трохвугольніка"

§ 19-25, с. 145

§ 19-25, с. 145, тэст 2,3 (с. 146)

23.04

Кантрольная работа

 

 

24.04

Узаемнае размяшчэнне графікаў лінейных функцый

§ 20, с. 234-235, с. 239

§ 20, № 3.378, 3.379, 3.380

29.04

Кантрольная работа

   

30.04

Задачы на пабудову. Пабудова трохвуголшьніка па трох старанах

§ 27, § 28 (задача 1)

§ 27, § 28 (задача 1), № 3, 4, 5 (с.151), № 256

01.05

Лінейнае ўраўненне з дзвюма зменнымі

§ 21, с. 254-257

§ 21, № 4.21, 4.23, 4.24 (б,в,д)

04.05

Графік лінейнаа ўраўнення ах+ву=с з дзвюма зменнымі

§ 22, № 4.40, 4.49

§ 22, № 4.51 (а, б, в, г)

05.05

Пабудова вугла, роўнага дадзенаму

§ 28, задача 1,2, с. 153

§ 28, задача 1,2, с. 153, № 258

06.05

Сістэма лінейных ураўненняў з дзвюма зменнымі. Колькасць рашэнняў сістэмы ўраўненняў з дзвюма зменнымі

§ 23, № 4.62, 4.63, 4.65, 4.68 (а)

§ 23, № 4.75, 4.79 (а,б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

нямецкая мова 7Б

Рамашка Рыма Аляксандраўна

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Падарожжа па розных краінах. Успрыманне і разуменне маўлення на слых

 

Пр. с, с. 203

23.04

Знакамітыя вежы свету. Гаварэнне. Гарады-візітная картка краіны. Успрыманнеі разуменне маўлення на слых

 

пр. d,e, с.188

24.04

Мюнхен - сталіца Баварыі. Экскурсія па  Кёльну. Дыялагічнае маўленне

 

пр. с, с. 207

30.04

Гарады - візітная картка краіны. Успрыманне і разуменне маўлення на слых

 

пр. 4 (е), с. 207

01.05

Мюнхен - сталіца Баварыі. Экскурсія па Кёльну. Дыялагічнае маўленне

 

пр. с (І), с. 184

05.05

Берлін - сталіца Германіі. Мінск - сталіца Беларусі. Гаварэнне

 

пр. с, с. 209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ількевіч Ніна Міхайлаўна

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Падарожжа па розных краінах.  Сказы з dass, ob..

 c. 276 (правіла), складаназалежны сказ з dass, ob, с. 182, пр. d,e

Пр. в,с, с. 187 (вывучыць)

23.04

 

Стр. 182,пр. 3а,е;

Стр. 183,пр. а,в,с;

Стр. 188, № е,d (вусна адказаць на пытаннi, новую лексiку запiсаць у  слоўнiк)

24.04

Музеi ў Германii i Беларусi. Чытанне

 

Стр. 188,пр. 4а

29.04

Гарады – вiзiтная картка краiны. Успрыманне i разуменне маўлення на слых

 

Cтр.166, пр. 2а, b, с (вывучыць словы)

30.04

Гарады – вiзiтная картка краiны. Успрыманне i разуменне маўлення на слых

 

Cтр.166, пр. 2а, b, с (вывучыць словы)

01.05

Мюнхен-сталiца Баварыi. Чытанне

 

Стр. 186, пр. 2а

05.05

Берлiн – сталiца Германii. Гаварэнне

 

Стр.186,пр.2b(вывучыць)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

сусветная гісторыя 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Расійская культура ў XVI – XVIII стст.    Абагульненне па раздзелеІІІ : “Расія” 

 

ᶳ 26, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 98-103 і заданні абагульнення ст .  103- 107 (рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

05.05

Японія. Кітай

 

ᶳ 27,28 выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 108-111, 111-113  ( рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

гісторыя Беларусі 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

(рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

24.04

Літаратура і мастацтва. Абагульненне па раздзеле ІІІ: «Беларускія землі ў XVII – пачаіку XVIII стст.» 

 

ᶳ 24, ст. у рабочым сшытку 92-95 , выканаць заданні абагульнення ў рабочым сшытку на ст 95-100

01.05

Эканамічнае развіццё 

 

ᶳ 25, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 101-104

08.05

Эканамічнае развіццё. Палітычны крызіс у РП 

 

ᶳ 25,26 выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 101-104, 104-106  ( рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

геаграфія 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

23.04

Унутраныя воды.

Прыродныя зоны. Геаэкалагічныя праблемы і ахова прыроды Паўночнай Амерыкі.

 

https://clck.ru/N6uan

Выканаць заданні на контурнай карце, с. 34-36

§ 26-27, пр. 1-3, с. 192, пр. 3, с. 200

30.04

Геаграфічнае становішча і гісторыя даследавання Еўразіі. Тэктанічная будова, рэльеф і карысныя выкапні Еўразіі

 

https://learningapps.org/2238669

Выканаць заданні на контурнай карце, с. 37

§ 28-29, пр. 1-2, с. 208, пр. 2, с. 215

07.05

Клімат Еўразіі

Выканаць практычную работу № 7, с. 223.

§ 30, пр. 5, с. 223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

біялогія 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

23.04

Будова насення. Л.Р. № 11

 

§ 39

30.04

Двухдольныя і аднадольныя расліны

табл. № 5

§ 41

04.05

Дзікарослыя расліны

 

§ 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

фізіка 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

(рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

Домашнее задание

(рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

21.04

Механічная работа. Адзінкі работы. Карысная і выкананая работа. ККДз

§ 36,37, с. 70 (1-3) (рабочы сшытак)

https://videouroki.net/video/35-rabota.html

https://youtu.be/UDwyuuzu2OM

 

с. 67 (1-3) (рабочы сшытак)

22.04

Рашэнне задач па тэме "Механічная работа. ККДз"

практ.18 (2,3,4), практ. 17 (3,4), (рабочы сшытак)

с. 73 (рабочы сшытак)

Усе выкананыя заданні  даслаць да 04.05

27.04

Магутнасць. Адзинкі магутнасці. Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме "Ціск"

https://drive.google.com/file/d/1wyYWAwF6MgmNhq2T7D3kTFg-VGG1-Jxd/view?usp=sharing

пробны варыянт кантрольнай работы

 

 

05.05

Кантрольная работа № 4 па тэме "Ціск"

 

 

06.05 Рашэнне задач па тэме "Магутнасць"

пр. 19 (1-6)

с. 79, 80 (1,2) (рабочы сшытак)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

хімія 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

22.04

Солі

№ 2

§ 24, № 3,4

29.04

Састаў малекулы вады

ст. 150, № 4

§ 25, № 6

06.05

Хімічныя ўласцівасці вады. Паняцце пра асновы

 

§ 26, № 5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

інфарматыка 7Б

Электронное приложение к учебному пособию «Информатика» для 7 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения авторов В. М. Котова, А. И. Лапо, Е. Н. Войтехович:
http://informatika7.adu.by

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

23.04

Паняцце вектарнай графікі

 

 

30.04

Стварэнне і рісаванне вектарнага відараса (інструменты рісавання фігур)

электронное пособие 

http://informatika7.adu.by/?page_id=205

видеоуроки:

https://www.youtube.com/watch?v=YHkuZuo0Zxc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=3BclO-ci9Yk&feature=youtu.be

§ 24.1, с. 145 - 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

мастацтва 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

працоўнае навучанне 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

гадзіна здароўя і спорту 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

фізічная культура і здароўе 7Б

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть