Текущее время

беларуская мова 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

23.04

Прыназоўнік як службовая часціна мовы. Асноўныя значэнні прыназоўніка

§33-34,с.157-164

§33, §34, пр.251

24.04

Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх ужыванне і правапіс

§35-36,с.164-169

§35,пр.253

30.04

Злучнік як службовая часціна мовы. Простыя і састаўныя злучнікі,іх ужыванне. Адзіночныя, парныя, паўторныя злучнікі.

§38-39,с.181-190

 

§38, §39, пр.282

01.05

Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне

§40-42,с.191-205

пр.306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

беларуская літаратура 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

20.04

М. Лупсякоў “Мэры Кэт”. Вобраз галоўнага героя

с.145-158

Вывучыць урывак на памяць

23.04

Алена Васілевіч “Горкі ліпавы мёд”

 

Чытаць твор

25.04

З. Бядуля “Шчасце не ў золаце”

с.162-163

 с.162-163, пераказ блізкі да тэксту

30.04

М. Танк “Дрэвы паміраюць”, А. Разанаў “ У парку”

с.164-166

Вывучыць верш “Дрэвы паміраюць” на памяць

04.05

У. Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”

с.172-177

Адказаць на пытанні с. 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

руская мова 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Мягкий знак на конце наречий

Парагр.51., упр.399-402

Параграф 51, стр .217, упр.403.

Подготовка к зачёту по теме «Наречие»

25.04

Общая характеристика

Служебных частей речи. Предлог как часть речи.

Правописание предлогов

Актуализация знаний учащихся о классификации частей речи, специфике служебных частей речи.

Выявление особенностей предлога как служебной части речи

Параграфы 52-54, упражнение 413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

руская літаратура 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Из зарубежной литературы. Антуан де Сент –Экзюпери. Слово  о писателе. Тонкий лиризм

Знакомство с биографией писателя.

Чтение произведения.

Определения темы, идейного содержания сказки

Читать сказку Антуана де Сент -Экзюпери «Маленький принц».Составить словесный портрет главного героя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

матэматыка 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Абагульненне і сістэматызацыя вучэбнага матэрыялу па тэме "Сума вуглоў трохвугольніка"

§ 19-25, с. 145

§ 19-25, с. 145, тэст 2,3 (с. 146)

22.04

Графік лінейнай функцыі. Узаемнае размяшчэнне графікаў лінейных функцый

с. 230-234

§ 20, с. 230-234, № 3.367 (а,б,в), 3.369

23.04

Кантрольная работа

 

 

24.04

Узаемнае размяшчэнне графікаў лінейных функцый

§ 20, с. 234-235, с. 239

§ 20, № 3.378, 3.379, 3.380

29.04

Кантрольная работа

 

 

30.04

Задачы на пабудову. Пабудова трохвуголшьніка па трох старанах

§ 27, § 28 (задача 1)

§ 27, § 28 (задача 1), № 3, 4, 5 (с.151), № 256

01.05

Лінейнае ўраўненне з дзвюма зменнымі

§ 21, с. 254-257

§ 21, № 4.21, 4.23, 4.24 (б,в,д)

04.05

Графік лінейнаа ўраўнення ах+ву=с з дзвюма зменнымі

§ 22, № 4.40, 4.49

§ 22, № 4.51 (а, б, в, г)

05.05

Пабудова вугла, роўнага дадзенаму

§ 28, задача 1,2, с. 153

§ 28, задача 1,2, с. 153, № 258

06.05

Сістэма лінейных ураўненняў з дзвюма зменнымі. Колькасць рашэнняў сістэмы ўраўненняў з дзвюма зменнымі

§ 23, № 4.62, 4.63, 4.65, 4.68 (а)

§ 23, № 4.75, 4.79 (а,б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

нямецкая мова 7А

Рамашка Рыма Аляксандраўна

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Падарожжа па розных краінах. Успрыманне і разуменне маўлення на слых

 

Пр. с, с. 203

22.04

Славутасці горада. Сказы са злучнікам nichfnur.. sondern auch. Музеі ў Германіі і Беларусі. Чытанне

 

Пр. 3а, с, с. 205

24.04

Знакамітыявежы свету. Гаварэнне. Гарады - візітная картка краіны.Успрыманне і разуменне маўлення на слых

 

Пр. с, с. 207

01.05

Берлін - сталіца Германіі. Мінск - сталіца Беларусі. Гаварэнне

 

пр. с, с. 209

05.05

Самыя прывабныя для турыстаў месцы ў Германіі. Мэта падарожжа - Аўстрыя/Швейцарыя. Чытанне

 

пр. 2, с. 212

06.05

Падарожнічаем па Беларусі. Маналагічнае маўленне

 

пр. 2 (ІІ), с. 213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ількевіч Ніна Міхайлаўна

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Падарожжа па розных краінах.  Сказы з dass, ob..

 c. 276 (правіла), складаназалежны сказ з dass, ob, с. 182, пр. d,e

Пр. в,с, с. 187 (вывучыць)

22.04

Славутасцi гоорада. Сказы са злучнiкамi nicht nur…sondern auch

Cтр.176, пр.в,

Стр. 182. Пр.3а,

Стр. 183, пр. е, f

Cтр. 188, пр. е,d (вусна адказаць на пытаннi)

24.04

Музеi ў Германii i Беларусi. Чытанне

 

Стр. 188,пр. 4а

01.05

Берлiн-сталiца Германii. Гаварэнне

 

Стр.186, пр.2а

05.05

Самыя прывабныя месцы для турыстаў. Успрыманне i разуменне маўлення на слых

 

Стр. 186, р.2b(вывучыць)

06.05

Мэта падарожжа – Аўстрыя, Швейцарыя. Чытанне

 

Стр. 179, пр.c (чытаць,разумець, скласцi сiнквейн са словам «вёска»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

сусветная гісторыя 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

( рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

23.04

Абагульненне па раздзеле ІІІ: «Расія» 

 

выканаць заданні па абагульненні ў рабочым сшытку на ст 103-106  

30.04

Японія  

 

ᶳ 27, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 107-111

07.05

Кітай

 

ᶳ 28  выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 111-113  ( рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

гісторыя Беларусі 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

(рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

22.04

Літаратура і мастацтва 

 

ᶳ 24, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 92-95 

29.04

Абагульненне па раздзеле ІІІ: «Беларускія землі ў XVII – пачатку XVIII стст.» 

 

выканаць заданні абагульнення ў рабочым сшытку на ст 95-100 

06.05

Эканамічнае развіццё. Палітычны крызіс у РП

 

ᶳ 25,26 выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 101-104, 104-106  ( рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

геаграфія 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

23.04

Унутраныя воды.

Прыродныя зоны. Геаэкалагічныя праблемы і ахова прыроды Паўночнай Амерыкі.

 

https://clck.ru/N6uan

Выканаць заданні на контурнай карце, с. 34-36

§ 26-27, пр. 1-3, с. 192, пр. 3, с. 200

30.04

Геаграфічнае становішча і гісторыя даследавання Еўразіі. Тэктанічная будова, рэльеф і карысныя выкапні Еўразіі

 

https://learningapps.org/2238669

Выканаць заданні на контурнай карце, с. 37

§ 28-29, пр. 1-2, с. 208, пр. 2, с. 215

07.05

Клімат Еўразіі

Выканаць практычную работу № 7, с. 223.

§ 30, пр. 5, с. 223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

біялогія 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

     https://yuramet.blogspot.com/

Домашнее задание

20.04

Будова і класіфікацыя пладоў

 https://yuramet.blogspot.com/

§ 37

23.04

Будова насення. Л.р. 11.

Прарастанне насення.

https://clck.ru/N6xZt

Выканаць лаб. работу № 11

§ 38-39, п.1-5, с. 193, п.1-5, с. 196

25.04

Аднадольныя і двухдольныя расліны

https://clck.ru/N6xZt

§ 40

30.04

Дзікарослыя расліны

Прачытаць матэрыял § 42 на с. 203-208 падручніка, адказаць на п. 2-4 на с. 208 (пісьмова)

§ 42, п.2-4, с. 208

30.04

Двухдольныя і аднадольныя расліны

табл. № 5

§ 41

04.05

Культурныя расліны

Выканаць пісьмова практ. заданне на с. 219 падручніка

§ 44, п. 1-5, с. 219

07.05

Вырошчванне раслін. Догляд пасеваў.

Прачытаць матэрыял § 45 на с. 219-223 падручніка, адказаць на п. 4, 6 на с. 223 (пісьмова)

§ 45, п.1-6, с. 223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

фізіка 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

(рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

21.04

Механічная работа. Адзінкі работы. Карысная і выкананая работа. ККДз

§ 36,37, с. 70 (1-3)(рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media

https://youtu.be/UDwyuuzu2OM

https://videouroki.net/video/35-rabota.html

с. 67 (1-3) (рабочы сшытак)

24.04

Рашэнне задач па тэме "Механічная работа. ККДз"

практ.18 (2,3,4), практ. 17 (3,4)

с. 73 (рабочы сшытак )

Усе выкананыя заданні  даслаць да 04.05

01.05

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме "Ціск"

https://drive.google.com/file/d/1wyYWAwF6MgmNhq2T7D3kTFg-VGG1-Jxd/view?usp=sharing

пробны варыянт кантрольнай работы

 

 

05.05

Кантрольная работа № 4 па тэме "Ціск"

 

 

06.05 Магутнасць. Адзінкі магутнасці. Рашэнне задач па тэме "Магутнасць"

§38, пр. 19 (1-6)

с. 76,77 (1-3)

с. 79, 80 (1,2) (рабочы сшытак)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

хімія 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

22.04 Солі № 2 § 24, № 3,4

29.04

Састаў малекулы вады

ст. 150, № 4

§ 25, № 6

01.05

Хімічные уласцівасці вады

 

§ 26, № 5 ,6

06.05

Хімічныя ўласцівасці вады. Паняцце пра асновы

 

§ 26, № 5 ,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

інфарматыка 7А

Электронное приложение к учебному пособию «Информатика» для 7 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения авторов В. М. Котова, А. И. Лапо, Е. Н. Войтехович:
http://informatika7.adu.by

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

22.04

Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса

 

§ 24, с.145-148

29.04

Абводка і заліўка

видеуроки:

https://youtu.be/9YMrioAndlo

прайдзі тэст http://informatika7.adu.by/?page_id=205

 

§ 24.3, с. 150, 151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

мастацтва 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

працоўнае навучанне 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

гадзіна здароўя і спорту 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

фізічная культура і здароўе 7А

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть