Текущее время

беларуская мова 6

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

20.04

Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў

§46,с.169-171

§46,пр.300

22.04

Скланенне, ужыванне, правапіс колькасных лічэбнікаў

§46,с.160-174

 

§46,пр.303

23.04

Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў

с.175-178

§47,пр.314 (3,4 абзац). Лічэбнікі напісаць словамі.

25.04

Скланенне і правапіс дробавых лічэбнікаў

§48,с.170-182

§48,пр.324

29.04

Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў

§49,с.182-184

§49,пр.330

30.04

Паўтарэнне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Лічэбнік”

Тэставыя заданні

Выканаць праверачную работу с.188-189

04.05

Займеннік

с.190-191

§50,пр.338

06.05

Змяненне займеннікаў. Асабовыя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і првапіс

§53,с.199-204

 

 

пр.353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

беларуская літаратура 6

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

20.04

П.Панчанка “Сармацкае кадзіла”

с.228-230

Па жаданні,можна вывучыць частку на памяць

22.04

І. Пташнікаў “Алені”

с.230-250

 Прачытаць апавяданне

25.04

І. Пташнікаў “Алені”

 

 

 

Скласці характарыстыку Ірынкі

29.04

А. Жук “Стары бабёр”

 

 

Прачытаць апавяданне “Стары бабёр”

04.05

А. Жук “Стары бабёр”

с. 255-261

 Адказаць на пытаніі с.262

06.05

Я. Маўр “Багіра”

 

 

 

Прачытаць твор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

руская мова 6

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Имя числительных как часть речи. Разряды числительных и правописание

§ 62,63, упр. 433,434

§ 62,63, с. 208-213,  упр. 435

22.04

Количественные имена числительные. Склонение имен числительных

§ 64, с. 215-218, упр. 439

§ 64, с. 215-218, таблицы, упр. 442

24.04

Собирательные числительные

§ 65,  упр. 450

§ 65, с. 220-221, упр. 451

29.04

Собирательные числительные

§ 65, с. 220, 221, упр. 450

§ 65, с. 220, 221, упр. 451

01.05

Порядковые числительные

§ 66, с. 222 - 224, упр. 461, 462

§ 66, с. 222 - 224, упр. 463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

руская літаратура 6

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

22.04

Н.В.Гоголь "Ночь перед Рождеством". Юмор и сатира вповести

 

 

24.04

Л.Н. Толстой, главы "Детство". Автобиографическая основа повести. Образы героев

с. 48-76

с. 48-76 (прочитать), с. 75, з. 1-9

29.04

А.М. Горький "Детство". Образы героев

 Дед Каширин

Образы бабушки, Хорошее дело и др.

01.05

А.М. Горький "Детство"

Жизнеутверждающее начало в повести

Образ Алёши Пешкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

матэматыка 6

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

20.04

Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу па тэме “Каардынатная плоскасць”

 

Падрыхтавацца да кантрольнай работы

21.04

Кантрольная работа “Каардынатная плоскасць”

 

 

22.04

Наглядныя прадстаўленні цел у прасторы, прыклады разгортак

§1, раздзел 6, с.274 – 276, №1 -3

§1, раздзел 6, с.277, № 8.9

23.04

Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці і плошчы круга

§2, раздзел 6, с.278-279, №10-13

§2, раздзел 6, с.283, №39,40

24.04

Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці і плошчы круга

§2, раздзел 6, с.278-279, №14, 17, 18, 19

§2, раздзел 6, с.284, №41, 43

29.04

Віды трохвугольнікаў

С.284-287, 62 - 65

§3, р.6, с.292, №78

30.04

Сіметрыя адносна пункта

§4, с.293 – 294, №82, 83, 84

§4, р.6, с.297, № 95,96

01.05

Сіметрыя адносна пункта. Фігуры, сіметрычныя адносна прамой

§5, с.297 - 299

§5, р.6, с.301, №111, с.295, №88

04.05

Фігуры, сіметрычныя адносна прамой

§5, с.297 - 299

§5, р.6, с.301, №111

05.05

Самастойная работа “Наглядная геаметрыя”

 

 

06.05

Паўтарэнне. Дзесятковыя дробы. Складанне і адніманне дзесятковых дробаў

§4, с.24 – 25

§4, р.1, с.30, №109, 113(в)

07.05

Паўтарэнне. Множанне дзесятковых дробаў

§6, с.41 - 42

§6, р.1, с.48, №221(а), 224(а,б)

08.05

Паўтарэнне. Дзяленне дзесятковых дробаў

§7, с.50 – 52, §8 с.60 - 61

§7, 8, р.1, с.67, №341 (а), 343(а)

свернуть

нямецкая мова 6

Рамашка Рыма Аляксандраўна

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Што можна ўбачыць у лесе. Дыялагічнае маўленне. Мае любімыя краявіды. Гаварэнне

 

Пр. в, с. 183

23.04

Лес у Германіі. Успрыманне і разуменне маўлення на слых. Нашы любімыя кветкі. Дыялагічнае маўленне

  пр. а, с.184

24.04

Прырода вакол нас. Прыродаі птушкі. Успрыманне і разуменне маўлення на слых

 

пр. 6 а, с. 186

30.04

Што пагражае прыродзе? Клопат аб прыродзе - справа кожнага. Пісьмовае маўленне

 

пр. d , с. 192, вывучыць назвы птушак

01.05

Дапамагаем прыродзе. Эканомім ваду - беражом прыроду. Успрыманне і разуменне маўлення на слых

 

пр. g, с. 192

05.05

Збіраем макулатуру - беражом прыроду. Чытанне

 

пр. f, с. 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ількевіч Ніна Міхайлаўна

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Што можна ўбачыць у лесе. Дыялагічнае маўленне. Мае любімыя краявіды. Гаварэнне

с. 216 (чытаць верш (5Д2а - слухаць дыск да падручніка), с. 178 № 2 а,с,d, с. 179 № 2с (пісьмова)

с. 178 № 2а (вывучыць, запісаць ў слоўнік)

23.04

 

Стр.180-181. пр.j ,вусна прапрацаваць усе практыкаванннi на стр. 180-181

 

Стр. 182, пр. 3а (вывучыць)

 

24.04

Нашы любiмыя кветкi. Дыялагiчнае маўленне

Стр.181. пр.е, стр. 180, пр. g

 

Стр. 185, пр. е (вывучыць скланенне дзеяслова wachsen,  сказы запiсаць у сшытак)

30.04

Прырода i птушкi. Успрыманне i разуменне маўлення на слых

 

Cтр. 186, пр. h (пiсьмова адказаць на пытаннi)

01.05

Клопат аб прыродзе- справа кожнага. Пiсьмовае маўленне

 

Cтр.186, пр. 6а, b, с (вывучыць назвы птушак)

05.05

Збiраем макулатуру – беражом прыроду. Чытанне

 

Стр. 188, пр. h, стр. 190, пр. o .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

сусветная гісторыя 6

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

( рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

20.04

Іран і Сярэдняя Азія 

 

ᶳ 26, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 100-102 

25.04

Кітайская цывілізацыя. Японская цывілізацыя 

 

ᶳ 27,28 выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 100-105; 105-108 

04.05

Індыйская цывілізацыя 

 

ᶳ 29, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 109-112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

гісторыя Беларусі 6

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

21.04

Вялікая вайна і Грунвальдская бітва 

 

ᶳ 8, выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 97-100 ( рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

05.05

Грамадзянская вайна 1432-1439 гг. Войска і вайсковая справа 

 

ᶳ 9,10 выканаць заданні ў рабочым сшытку на ст 100-104, 105-107  ( рабочы сшытак можна знайсці на сайце  Aversev.Media)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

геаграфія 6

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

https://yuramet.blogspot.com/

Домашнее задание

20.04

Рака і яе часткі. Жыўленне і рэжым рэк.

https://clck.ru/N5hdG

 

§ 24-25, п. 1-4,с. 149,  п. пр. 3, с. 156

25.04

Азёры і балоты. Ледавікі.

https://clck.ru/N6xkD

Выканаць практ. работу

№ 5

§ 26-27

04.05

Значэнне гідрасферы

https://learningapps.org/11105040

§ 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

біялогія 6

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

 

https://yuramet.blogspot.com/

Домашнее задание

23.04

Прэснаводная экасістэма – возера

https://clck.ru/N6xgZ

§ 23, п. 1-6, с.100

30.04

Наземная  экасістэма – лес

Прачытаць матэрыял § 24 на с. 100-104 падручніка. Выканаць заданне 7 на с. 104 (пісьмова)

§ 24, п. 1-6, с. 104

07.05

Сезонная змена экасістэм

Прачытаць матэрыял § 25-26 на с. 104-114 падручніка. Выканаць заданні 5 на с. 109 і 6 на с. 114 (пісьмова)

§ 25-26, п. 1-2, с. 109,

1-3, с.114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

інфарматыка 6

Электронное приложение к учебному пособию «Информатика» для 6 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения авторов Н. П. Макаровой, А. И. Лапо, Е. Н. Войтехович:
http://informatika6.adu.by

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

мастацтва 6

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

працоўнае навучанне 6

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

гадзіна здароўя і спорту 6

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

фізічная культура і здароўе 6

Дата

Тема

Задания, номера параграфов,

ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых можно изучить материал (презентации, текстовые файлы)

Домашнее задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть